ณรัญชน์
  • 23 October 2019
  • 113
  • 0
‘ณรัญชน์’ เป็นนามปากกาของ ณรัญญา กาญจนรุจี จบการศึกษาสาขาสื่อสารมวลชน จากคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และไปศึกษาต่อทางด้านศิลปะที่ Colorado Institute of Art เมืองเดรเวอร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา หลังเรียนจบได้กลับมาทำงานในด้านคอ
อ่านต่อ
พงศกรแนะนำนิยาย จินตวีร์ วิวัธน์
  • 17 November 2019
  • 126
  • 0
  พี่หมอโอ๊ต พงศกร มาแนะนำนิยายของคุณ จินตวีร์ วิวัธน์ ที่เคยตีพิมพ์เป็นตอนๆ ในนิตยสาร ต่วย'ตูน พิเศษ -- สางสีทอง, แทบหัตถ์เทวี, ใต้เงาปิรามิด, มิติเร้น มีใครเคยอ่านเรื่องไหนกันบ้างครับ เพราะคุณจินตวีร์นั่งเป็นบรรณาธิการนิตยสารต่วย’ต
อ่านต่อ