หล่อนอกกะลา
179.00 THB
    โลกกลมๆในนี้หมุนรอบตัวเองอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน แน่นอนว่าความเปลี่ยนแปลงนั้นย่อมเกิดขึ้นตามกันมาด้วย สำหรับชายหนุ่ม จะมีอะไรดียิ่งไปกว่าการได้รับการยอมรับจากผู้คนรอบข้าง ว่าเป็นคนที่ดูดีทั้งภายในและภายนอก   แต่การจะดูดีได้นั้น ไม่ได้อาศัยแค่โชคช่วยหรอกนะ และที่สำคัญ การจะดูดียังหาไม่ได้จากร้านสะดวกซื้อที่เปิดตลอด 24 ชั่...