ภาณิณ
  • 23 October 2019
  • 179
  • 1
ภาณิณ เป็นนามปากกา ของ ภาณุวัฒน์ อินทวัฒน์   ตามพื้นดวงคนเกิดวันพุธ ท่านว่าจะเป็นคนอารมณ์ดี ช่างพูดช่างจา ชอบสื่อสาร และสร้างสรรค์ ภาณิณเกิดวันพุธ ตั้งแต่เล็กเขาเป็นเด็กชอบอ่านหนังสือ ใช้เวลาระหว่างพักกลางวันเก็บตัวอยู่ในห้องสมุด อ่านนิท
อ่านต่อ