ใจเจ้าเอย
220.00 THB
การที่เรารักใครสักคน อาจจะไม่ได้เลือกเพราะความเหมาะสมหรือทรัพย์สิน แต่เราเลือกเพราะเรารักเขาที่สุด ถึงแม้ว่าจะมีคนอื่นที่ดีพร้อมกว่าก็ตามในช่วงชีวิตที่พุ่งทะยานไปสู่จุดมุ่งหมายข้างหน้า มีใครบ้างที่อยากเดินอยู่ตามลำพัง มนุษย์ทุกคนย่อมต้องการกำลังใจ ต้องการคนที่คอยอยู่เคียงข้างในวันที่เหนื่อยล้าที่สุดหนทางที่จะได้มาซึ่งความรัก... ใจแลกใจเท่านั้นคือคำ...