กานต์ และ เดอะกรูมเมอร์
  • 6 February 2019
  • 291
  • 0
กานต์ และ เดอะกรูมเมอร์   เป็นนามปากกาของ อรรถรัตน์ จันทรวรินทร์ หนุ่มนักสื่อสารการตลาดวัยผู้ซึ่งเก็บเกี่ยวประสบการณ์การทำงาน ด้านการสื่อสารการตลาดและการโฆษณามานานกว่า 10 ปี เขาตัดสินใจเก็บกระเป๋ากลับบ้านเกิดที่กรุงเทพ หลังจากการไปรับหน้าที่
อ่านต่อ