Under Constructionปิดช่องทางการสั่งซื้อทางเว็บชั่วคราว

เนื่องจากหนังสือบางเรื่องใกล้หมดครับ

พี่กรู๊ฟจึงต้อง Control Stock

ด้วยการให้สั่งซื้อเพียงช่องทางเดียว

 

ขณะนี้สามารถสั่งซื้อหนังสือได้ที่

FB @GROOVE PUBLIHSHING