ภูษาแห่งราชา
370.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

มือที่ใครต่อใครมองว่าต้อยต่ำ แม้เป็นแค่ช่างภูษาแต่ก็รังสรรค์ฉลองพระองค์สูงค่าออกมามากมาย ฉันจะไม่ลืมสายพระเนตรของจักรพรรดิผู้เมตตาแต่น่าสงสารที่สุดพระองค์นี้ ตราบจนวันที่เกาหลีต้องเปลี่ยนแปลงไปตลอดกาล

“ลายปักมังกรของพระราชายังคงมีอยู่...

แม้แผ่นดินไม่มีกษัตริย์แล้ว...

และหน้าที่ของช่างภูษาแห่งพระราชาจะยังคงมีอยู่…

ตราบนิจนิรันดร...”

หนึ่งภูษาของพระราชา ต้องปกปักรักษาไว้เพื่อแผ่นดิน