พงศกร
 • 6 February 2019
 • 532
 • 0
พงศกร เป็นนามปากกาของ น.พ.พงศกร จินดาวัฒนะ     จากการได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมจากบิดามารดาในเรื่องการ...
อ่านต่อ
กานต์ และ เดอะกรูมเมอร์
 • 6 February 2019
 • 295
 • 0
กานต์ และ เดอะกรูมเมอร์   เป็นนามปากกาของ อรรถรัตน์ จันทรวรินทร์ หนุ่มนักสื่อสารการตลาดวัยผู้ซึ่งเก็บเกี่ยวประส...
อ่านต่อ
แสนแก้ว
 • 16 March 2020
 • 102
 • 0
ทำความรู้จัก แสนแก้ว   ‘แสนแก้ว’ เป็นนามปากกาของ พรทิพย์ ทองพิสิฐสมบัติ ชื่อเล่นว่า ทิพย์แสนแก้วเริ่ม...
อ่านต่อ
กฤษณา อโศกสิน
 • 16 March 2020
 • 100
 • 0
ทำความรู้จัก กฤษณา อโศกสิน   กฤษณา อโศกสิน เป็นนามปากกาของ สุกัญญา ชลศึกษ์ ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ ปี พ.ศ...
อ่านต่อ
ณรัญชน์
 • 23 October 2019
 • 206
 • 0
‘ณรัญชน์’ เป็นนามปากกาของ ณรัญญา กาญจนรุจี จบการศึกษาสาขาสื่อสารมวลชน จากคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษต...
อ่านต่อ
ภาณิณ
 • 23 October 2019
 • 183
 • 1
ภาณิณ เป็นนามปากกา ของ ภาณุวัฒน์ อินทวัฒน์   ตามพื้นดวงคนเกิดวันพุธ ท่านว่าจะเป็นคนอารมณ์ดี ช่างพูดช่างจา ช...
อ่านต่อ
ตรี อภิรุม
 • 23 October 2019
 • 270
 • 0
ทำความรู้จัก ตรี อภิรุมตรี อภิรุม ศิลปินแห่งชาติประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒  เป็นนักเขียนที่ครองใจผู้อ่านมายาวนานกว่า ๕๐ ปี...
อ่านต่อ
มาลา คำจันทร์
 • 18 June 2019
 • 116
 • 0
  พ่อครูมาลา คำจันทร์ เขียนสร้อยหงส์แสง – จินตนิยายที่เกี่ยวข้องกับสมบัติล้ำค่าในถ้ำลึก เตรียมไว้สำหรับนิต...
อ่านต่อ
ฐา-นวดี
 • 18 June 2019
 • 219
 • 0
‘ฐา-นวดี’ เป็นนามปากกาของ ฐานวดี สถิตยุทธการ นักเขียนบทละครโทรทัศน์ ที่มีผลงานการเขียนบทมาแล้วมากกว่า ๑๐๐ เร...
อ่านต่อ
จรัสพร
 • 18 June 2019
 • 183
 • 0
จรัสพร  มุขพรหม เจ้าของนามปากกา ‘จรัสพร’ เป็นคนกรุงเทพฯ โดยกำเนิด จบการศึกษาทางด้านการตลาด จากวิทยาลั...
อ่านต่อ
นาคเหรา
 • 18 June 2019
 • 199
 • 0
นาคเหรา มีชื่อจริงว่า สุธารินี ลี เกิดที่จังหวัดชัยภูมิเมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๔ ชื่นชอบการอ่านหนังสือประวัติศาสตร์มาตั้งแต่เด็ก...
อ่านต่อ
จินตวีร์ วิวัธน์
 • 6 February 2019
 • 205
 • 0
จินตนา ปิ่นเฉลียว (พ.ศ. ๒๔๘๕- พ.ศ.๒๕๓๑) ...โดย ‘พงศกร’ จินตวีร์ วิวัธน์ เป็นนามปากกาของนางจินตนา ปิ่นเฉลียว...
อ่านต่อ
จีริหทัย
 • 6 February 2019
 • 47
 • 0
จีริหทัย  เป็นนามปากกาของ ม.ล.จีริหทัย กิติยากร เธอเป็นคนกรุงเทพฯ โดยกำเนิด จบการศึกษาทางด้าน รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิ...
อ่านต่อ
ปิ่นลดา
 • 6 February 2019
 • 50
 • 0
ปิ่นลดา มีชื่อจริงว่า จันทรอร พงศ์พันธุ์ผู้ภักดี เป็นศิษย์เก่าคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ Graduate School of...
อ่านต่อ
พราวพุธ
 • 6 February 2019
 • 54
 • 0
พราวพุธ เป็นนามปากกาของนางสาวสุกัญญา  สระทองพรม เธอเป็นสาวลูกผสมระหว่างคนเพชรบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี และนครปฐม แต...
อ่านต่อ
วัตตรา
 • 6 February 2019
 • 57
 • 0
บริษัท กรู๊ฟ พับลิชชิ่ง จำกัด ขอแนะนำนักเขียนคนใหม่ เชื่อว่านักอ่านชาวกรู๊ฟหลายท่านอาจเคยอ่านผลงานของเธอมาบ้าง บางท่านอา...
อ่านต่อ
น้ำน่าน
 • 6 February 2019
 • 51
 • 0
น้ำน่าน คือนามปากกาของบรรจบ กำจัด . ชายหนุ่มผู้เกิดในครอบครัวอันแสนอบอุ่น จากอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย หัดเขียน...
อ่านต่อ
ปองวุฒิ
 • 6 February 2019
 • 235
 • 0
ทำความรู้จัก ปองวุฒิ   ปองวุฒิ รุจิระชาคร เป็นนักเขียนที่มีผลงานหลากหลายแนว ทั้งวรรณกรรมเยาวชน นวนิยายรัก สืบสวนส...
อ่านต่อ
เก้าแต้ม
 • 6 February 2019
 • 222
 • 0
‘เก้าแต้ม’ เป็นนามปากกาของสูตินรีแพทย์ที่มีชื่อจริงว่า คัคณางค์ มิ่งมิตรพัฒนะกุล หรือ คุณหมอเจี๊ยบ แต่ด้วยคว...
อ่านต่อ
ปราปต์
 • 6 February 2019
 • 52
 • 0
ปราปต์ เป็นนามปากกาของ ชัยรัตน์ พิพิธพัฒนาปราปต์ ชายหนุ่มผู้จบการศึกษาจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร...
อ่านต่อ