มาลา คำจันทร์
  • 18 June 2019 at 12:25
  • 116
  • 0

 

พ่อครูมาลา คำจันทร์ เขียนสร้อยหงส์แสง – จินตนิยายที่เกี่ยวข้องกับสมบัติล้ำค่าในถ้ำลึก เตรียมไว้สำหรับนิตยสารขวัญเรือน แต่ด้วยกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงในวงการนิตยสาร ขวัญเรือนจึงปิดตัวลงไปเสียก่อน และพ่อครูจึงเก็บนวนิยายเรื่องนี้ไว้ ไม่ได้นำออกเผยแพร่ที่ใด

จนกระทั่งกลุ่มนักเขียนอันได้แก่ผม, คุณปิยะพร ศักดิ์เกษม และคุณกิ่งฉัตร กับกลุ่มน้องๆอีก ๕ คน ได้ร่วมกันเปิดเว็บไซต์อ่านเอา www.anowl.co เพื่อเป็นชุมชนของนักเขียนและนักอ่านจะได้พบปะกัน จึงได้รวบรวมความกล้า ขอเรื่องจากพ่อครูเพื่อนำมาลงในอ่านเอาและพ่อครูก็กรุณามอบสร้อยหงส์แสงมาให้กับเราทั้งเรื่อง และเมื่อนวนิยายเรื่องนี้ลงจนจบจากทาง อ่านเอา พ่อครูก็ยังกรุณามอบโอกาสให้สำนักพิมพ์ กรู๊ฟ พับลิชชิ่ง ได้นำมารวมเล่มเป็นลำดับถัดมา นับเป็นความภาคภูมิใจของสำนักพิมพ์เล็กๆ ของเราเป็นอย่างมาก

สร้อยหงส์แสง เป็นนวนิยายที่ไม่เพียงแต่บอกเล่าถึงความลึกลับมหัศจรรย์ภายในถ้ำลึก หากยังสะท้อนให้เห็น ถ้ำในจิตใจของคน ที่ลึกลับ ซับซ้อน บรรจุความรู้สึกหลายอย่างไว้ในนั้น ไม่ว่าจะเป็นความรัก ความชัง ความโลภ ความเสียสละ ตลอดการเดินทางของสร้อยหงส์แสงในเว็บไซต์อ่านเอา จึงเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ผู้อ่านนิยมชมชอบ และรอคอยที่จะอ่านตอนต่อไปอย่างใจจดจ่อ

บัดนี้ สร้อยหงส์แสงได้รับการตีพิมพ์เป็นรูปเล่ม และอยู่ในมือของท่านเรียบร้อยแล้ว ขอเชิญท่านผู้อ่านพลิกไปพบกับนวนิยายเรื่องเยี่ยม จากปลายปากกาของพ่อครูมาลา คำจันทร์ ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ ปี พ.ศ.๒๕๕๖ ได้ ณ บัดนี้

ผลงานที่ร่วมงานกับ กรู๊ฟ พับลิชชิ่ง
๒๕๖๑ สร้อยหงส์แสง
๒๕๖๒ เพื่อนเดียวเสี่ยวฮัก