ฐา-นวดี
  • 18 June 2019 at 12:24
  • 216
  • 0

ฐา-นวดีเป็นนามปากกาของ ฐานวดี สถิตยุทธการ นักเขียนบทละครโทรทัศน์ ที่มีผลงานการเขียนบทมาแล้วมากกว่า ๑๐๐ เรื่อง และได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง อาทิ เจ้ากรรมนายเวร, กุหลาบสีดำ, วายุภัคมนตรา, สาปภูษา ฯลฯ

ฐา-นวดีจบการศึกษาจากคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากนั้นก็ทำงานในตำแหน่งผู้ช่วยบรรณาธิการบริหาร นิตยสาร สุดสัปดาห์ก่อนจะเบนเข็มไปทำงานในฝ่ายการตลาดและกิจกรรมของ บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) และทำงานในตำแหน่งธุรกิจกองถ่าย และผู้ช่วยผู้กำกับละคร ให้กับสถานีโทรทัศน์ช่อง ๗


หลังจากนั้นก็มีผลงานการเขียนบทละครมากมาย ทั้งละครเวที ละครโทรทัศน์ของไทย และละครที่ร่วมทำกับประเทศพม่า รวมถึงยังแบ่งเวลาไปเป็นอาจารย์พิเศษและวิทยากรพิเศษด้านการเขียนบทละครโทรทัศน์ ให้กับมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาต่างๆ อีกด้วย


ในด้านการเขียนนวนิยาย
ฐา-นวดี มีผลงานเป็นของตัวเองมาแล้วสองเรื่อง คือ เจ้ากรรมนายเวร และ นิราศสองภพ ซึ่งทั้งสองเรื่องเคยได้รับการสร้างเป็นละครโทรทัศน์ และประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูงเมื่อครั้งที่ออกอากาศ


ผลงานของ ฐา-นวดี
กับสำนักพิมพ์ กรู๊ฟ พับลิชชิ่ง

๒๕๖๒  เจ้ากรรมนายเวร