นาคเหรา
  • 18 June 2019 at 12:20
  • 199
  • 0

นาคเหรา มีชื่อจริงว่า สุธารินี ลี เกิดที่จังหวัดชัยภูมิเมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๔ ชื่นชอบการอ่านหนังสือประวัติศาสตร์มาตั้งแต่เด็ก นาคเหรามีความสนใจเกี่ยวกับการศึกษาประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก และประวัติศาสตร์ที่ชื่นชอบคือประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเกาหลี เมื่อจบการศึกษาจากคณะมนุษยศาสตร์ เอกวิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงแล้ว นาคเหราได้ทำงานมาแล้วหลายอาชีพ ทั้งสาวโรงงาน พนักงานบริษัท แต่อาชีพที่คิดว่าเหมาะกับตนเองมากที่สุด คืออาชีพครู

สามปีของการเป็นครู ทำให้เห็นว่าเด็กไม่ค่อยอ่านหนังสือ จึงเขียนหนังสือส่งเสริมการอ่านขึ้นมาเพื่อให้ลูกศิษย์ที่รักได้อ่านกัน นั่นคือ เรื่องการผจญภัยของลอรี่


ปัจจุบันก็ยังเป็นเรื่องที่เขียนไม่จบเสียที หากลอรี่ถือเป็นหนังสือเล่มแรกที่ทำให้นาคเหราอยากเป็นนักเขียน เมื่อลาออกจากการเป็นครูมาใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศเกาหลีใต้ ก็ได้ใช้เวลาศึกษาทั้งภาษาและประวัติศาสตร์เกาหลี ใช้เวลาว่างไปเยี่ยมชมวังและพิพิธภัณฑ์ หรือแม้แต่หลุมฝังพระศพของเชื้อพระวงศ์เป็นงานอดิเรก หลังจากที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งไทรอยด์ จึงเริ่มเขียนวนิยายเรื่องยาว แนวพีเรียดเกาหลี เรื่องหอมกลิ่นมินดัลแร โดยมีแรงบันดาลใจมาจาก ดอกหญ้า วังเกาหลี หลุมฝังพระศพ และคุณหมอเจ้าของไข้ที่เป็นผู้ให้ชีวิตแก่นาคเหราอย่างแท้จริง


นาคเหราเขียนหนังสือหลายเล่ม ส่วนมากเป็นแนวพีเรียดเกาหลี และผลงานล่าสุดคือ
왕의복 (วังอึยบก) หรือในชื่อภาษาไทยคือ ภูษาแห่งราชา

 
ปัจจุบันทำงานอยู่ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพสินค้าที่บริษัทเอกชนแห่งหนึ่งในประเทศเกาหลีใต้

ผลงานของนาคเหรา ที่ร่วมงานกับ กรู๊ฟ พับลิชชิ่ง
๒๕๖๑  ภูษาแห่งราชา
๒๕๖๒ สูตรลับตำรับชายา