ปองวุฒิ
  • 6 February 2019 at 13:54
  • 235
  • 0

ทำความรู้จัก ปองวุฒิ

 ปองวุฒิ รุจิระชาคร
เป็นนักเขียนที่มีผลงานหลากหลายแนว ทั้งวรรณกรรมเยาวชน นวนิยายรัก สืบสวนสอบสวน ระทึกขวัญ บทความและเรื่องสั้นเชิงวรรณกรรม โดยใช้นามปากกา ปองวุฒิ หรือ Pongwut Rujirachakorn ปัจจุบันมีผลงานเขียนออกมาแล้วประมาณ ๗๐ เล่ม เกิดในเดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๒๕ จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ปริญญาตรีจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ภาควิชาการตลาด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับสอง)

.
ผลงานชิ้นแรกที่ออกสู่สายตานักอ่านอย่างเป็นทางการคือเรื่องสั้น ‘ฟ้าหลังฝนที่เปลี่ยน’ ตีพิมพ์ในนิตยสารขวัญเรือนตอนอายุ ๑๘ ก่อนจะตีพิมพ์นวนิยายเรื่องยาวในปี พ.ศ.๒๕๔๘ และเคยเป็นกองบรรณาธิการนิตยสาร และคอลัมนิสต์เรื่อง Good Old Day ฉบับที่ ๙๗-๑๐๒ ในนิตยสาร a day
.
ปัจจุบันยังคงผลิตงานเขียนอย่างต่อเนื่อง ทั้งสายวรรณกรรมเข้มข้นควบคู่กับงานพาณิชยศิลป์ เป็นผู้ได้รับรางวัลหรือเข้ารอบสุดท้ายการประกวดวรรณกรรมจากหลายเวทีเช่น พานแว่นฟ้า, สุภาว์ เทวกุลฯ, ตะวันส่องอะวอร์ด, นายอินทร์อะวอร์ด, เซเว่นบุ๊คอวอร์ด รวมทั้งเป็นผู้เข้ารอบสุดท้ายรางวัลซีไรต์ประจำปี ๒๕๕๘ จากนิยายเรื่องประเทศเหนือจริง ผลงานบางชิ้นทั้งเรื่องสั้นและนิยายได้รับการแปลเป็นภาษาต่างประเทศ
.
:: รางวัลทางวรรณกรรม

- เรื่องสั้น จิตใจในโลกที่เจ็บป่วย เข้ารอบ ๓๐ คนสุดท้ายการประกวดเรื่องสั้นวิทยาศาสตร์เนชั่นอะวอร์ด ประจำปี ๒๕๕๗
- วรรณกรรมเยาวชนเรื่อง สายลมหนาวแสงแดดอุ่น เข้ารอบ ๗ คนสุดท้าย การประกวดรางวัลนายอินทร์อะวอร์ด สาขาวรรณกรรมเยาวชน ประจำปี ๒๕๕๐
- เรื่องสั้น เสียงเพรียกจากป่า ชนะเลิศการประกวดเรื่องสั้นระทึกขวัญ รางวัลตะวันส่องอะวอร์ดครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๓
- วรรณกรรมเยาวชนเรื่อง การเดินทางจากแดนฝัน เข้ารอบ ๗ คนสุดท้าย การประกวดรางวัลนายอินทร์อะวอร์ด สาขาวรรณกรรมเยาวชน ประจำปี ๒๕๕๓
- ได้รับเลือกเข้าร่วมโครงการบ่มเพาะนักเขียนหน้าใหม่ สาขาเรื่องสั้น ภายใต้การดูแลของ จำลอง ฝั่งชลจิตร
- นิยายเรื่อง ฆาตกร เข้ารอบ ๓ คนสุดท้าย การประกวดนายอินทร์อะวอร์ด สาขานิยาย ประจำปี ๒๕๕๔
- เรื่องสั้น นางงามธรรมชาติ ได้รับเลือกในโครงการเล่าเรื่องโกงเพื่อเท่าทันการโกง โดย สสส. ประจำปี ๒๕๕๕
- เรื่องสั้น เมืองอมร ๒๓๑๒ ได้รับรางวัลการประกวดเรื่องสั้นวรรณกรรมการเมืองพานแว่นฟ้า ประจำปี ๒๕๕๕
- เรื่องสั้น แค่หยิบยื่น เข้ารอบสุดท้ายการประกวดเรื่องสั้นวรรณกรรมรามคำแหง ประจำปี ๒๕๕๕
- เรื่องสั้น เด็กแว้น เข้ารอบ ๒๐ เรื่องสุดท้ายประกวดรางวัลสุภาว์ เทวกุลฯ ประจำปี ๒๕๕๖
- นิยายเรื่อง Cassette ท่วงทำนองในรอยรัก เข้ารอบสุดท้ายการประกวดรางวัลนายอินทร์อะวอร์ด สาขานิยาย ประจำปี ๒๕๕๖ (พิจารณาจัดพิมพ์)
- เรื่องสั้น ภาพลวงในโลกละครสัตว์ เข้ารอบ Shortlist ๑๐ เรื่องสุดท้ายรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี ๒๕๕๖
- หนังสือรวมเรื่องสั้น “วัฏจักรไร้สำนึก” ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เซเว่นบุ๊คอวอร์ด ประจำปี ๒๕๕๗
- เป็นผู้ชนะการประกวด Good Plot Good Feeling พล็อตเด่นเป็นละคร จากเรื่อง สานรักสลับกาล ได้รับการซื้อลิขสิทธิ์โดยช่อง ๓
- นิยาย ประเทศเหนือจริง เข้ารอบสุดท้าย รางวัลซีไรต์สาขานิยายประจำปี ๒๕๕๘
- เรื่องสั้น ในวันที่นักการเมืองหายไป เข้ารอบสุดท้าย รางวัลสุภาว์ เทวกุลฯ ประจำปี ๒๕๕๘
- เรื่องสั้น ลืมตาตื่นอีกครั้งในเวลาอันสมควร เข้ารอบสุดท้าย รางวัลนายอินทร์อะวอร์ด ประจำปี ๒๕๕๘

พูดคุยกับ ปองวุฒิ ได้ที่แฟนเพจ @ปองวุฒิ รุจิระชาคร

:: ผลงานของ ปองวุฒิ กับสำนักพิมพ์ กรู๊ฟ พับลิชชิ่ง

๒๕๕๙  วิฬาร์สีเลือด, ม่านมรณา
๒๕๖๐  อนันตนิวาส, พักตร์อำพราง
๒๕๖๑  อารักษ์ลวง, บ่วงสุคนธา
๒๕๖๒  นาฏกรรมบุษบา
๒๕๖๓  สลักบุหลัน